Villkor

Villkor

Webbutik
Keiki Concept (Y ID: 3225935-9) är en finsk nätbutik som säljer produkter till personer som är myndiga i Finland. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i priser och porto.
I EU är priserna inklusive mervärdesskatt på 24 %.
Din avtalspartner för alla köp som görs i onlinebutiken är Keiki Concept Oy:
Keiki Concept Oy
Personnummer: 3225935-9
Bostad: Mäntsälä
Adress: Holperinkuja 38, 04680 Hirvihaara
Kundtjänst: hello@keikiwoood.com

Beställning

Produkter beställs via internet på www.keikiwoood.com. Beställningar bekräftas via e-post där det framgår beställningens pris, fraktkostnader och de beställda produkterna. Beställningar kan även bekräftas via sms med länk till orderbekräftelsen på vår hemsida. Kunden förbinder sig till de leveransvillkor som gäller vid varje beställning.
Alla personer som är minst 18 år gamla som har en permanent leveransadress och en giltig e-postadress och som beställer produkter i nätbutikens leveransområde kan göra affärer i nätbutiken.
Kunden ska lämna korrekta uppgifter om sig själv när han gör affärer i Online Shop. Kunden ansvarar för riktigheten av de uppgifter som de lämnar och är skyldig att utan dröjsmål meddela Keik eventuella ändringar i informationen. Kunden måste vara den juridiska ägaren till det bank/kreditkort som används vid köpet.

Efter beställning får kunden en betalningsbekräftelse och en orderbekräftelse via e-post, med angivet ordernummer och de beställda produkterna. Kunden får en leveransbekräftelse via e-post när beställningen har levererats.
Kunden har rätt att kostnadsfritt annullera sin beställning innan han får leveransbekräftelsen genom att kontakta kundtjänst via e-post på hello@keikiwoood.com.

Rätt till förändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i informationen på webbplatsen, och vi ansvarar inte för eventuella skrivfel mm på webbplatsen.
Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren i kontraktet för nya beställningar utan föregående meddelande.